Radiant systems

Strålning är den mest naturliga fysikaliska principen för överföring av värme och kyla, och därmed den bästa för en persons hälsa och välbefinnande. Alla våra strålningssystems koncept inspireras av denna princip och utformas och tillverkas av oss själva.

Energy management

Vår passion för energi har varit med oss ända från början. För Giacomini betyder energihantering tekniska komponenter för mätbar distribution av varma och kalla flöden och som gör att man har energieffektivitet i åtanke.

Water management

Vatten har alltid varit vår "andra passion". Vatten, varmt eller kallt, är en allt mer värdefull resurs – som vi distribuerar och hanterar - med hälsa, säkerhet, energieffektivitet och, framför allt, slutanvändaren i åtanke.

Gas distribution

Vad vi gör är att hantera flöden, inklusive de med en viss risk, såsom gas. Denna expertis kommer till användning för att utveckla produkter och distributionssystem som lämpar sig för säker och effektiv gasdistribution i bostäder och byggnader.

Renewable sources

Vi föddes med vatten, elementet som symboliserar liv. Beroende på detta håller vi hela tiden ett öga på miljön och vi har utvecklat en rad "ad hoc" komponenter och system, tillägnad förnybar energi.

Fire protection

Vatten är fortfarande det  mest effektiva och billigaste sättet att bekämpa brand. Vi har bemästrat användningen av vatten, så i över 40 år har vi producerat specialiserade, toppresterande komponenter för den professionella sektorn.

Progettisti

Designers

Är du designer, arkitekt eller arbetar på ett byggföretag ? Ta reda på hur vi tänkte för dig

Installatörer

Är du en installatör eller underhålls-specialist för hydro-termo-sanitära system? Besök vår webbplats som är tillägnad dig.

Återförsäljare

Är du en specialist inom logistik för VVS-material? Navigera på webbplatsen som är tillägnad dig.